ATENȚIE, de AZI a început! Dacă nu plătești, ești executat silit. Românii vizați

Neplata ratei la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) va duce automat, de astăzi, la executarea silită a proprietarului mașinii, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului 54/2016.

Astfel că, de astăzi, polița RCA va fi înlocuintă cu contractul RCA, contract ce este considerat ca având titlu executoriu. Așa că proprietarii de mașini care aleg să plătească asigurarea în rate și nu respectă noul contract riscă să fie executați silit pentru restul contractului care a rămas neplătit.

„Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat şi asigurătorul RCA; contractul RCA produce efecte şi în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între asigurat/contractant/utilizator şi asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu şi-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA; contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate”, se arată la articolul 6 din OUG 54/2016.

Ce informații conține contractul RCA

Potrivit aceleiași ordonanțe, contractul RCA va conține informaţii cu privire la numărul şi data încheierii contractului RCA, părţile contractului RCA, perioada de valabilitate dar și limitele maxime de răspundere stabilite de către asigurătorul RCA. De asemenea, în contract vor mai fi prevăzute prima de asigurare, numărul ratelor şi scadenţa acestora dar și intermediarul, dacă este cazul. În plus, veți mai găsi, clasa bonus/malus, numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului, numărul de identificare al vehiculului și statele în care acest document are valabilitate.

În reglementarea anterioară nu era prevăzută plata în rate a poliței, din acest motiv neexistând nici valoarea de titlu executoriu. Astfel că, acum, asigurătorul poate cere executarea silită adresându-se unui executor judecătoresc. În articolul 666, alineatul 2 din Codul de procedura civilă ser menționează că Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza in termen de maximum 7 zile de la inregistrarea acesteia la instanta, prin incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 48 de ore, iar motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.